Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
Tái bản có sửa chữa
Xuất bản :
Giá tiền:
60000
Mô tả vật lý :
267tr ; 27cm
Gáy sách :
782.42 / M458TR
Lượt lưu thông :
1
LDR00723cam a2200241 a 4500
00129244
00520161123043824.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c60000 |d1b
041##|avie
082##|a782.42 |bM458TR
245##|a100 ca khúc chào thế kỷ
250##|aTái bản có sửa chữa
260##|aH. |bThanh niên |c2010
300##|a267tr. |c27cm
653##|aBài hát
653##|aViệt Nam
653##|aKháng chiến
700##|aĐinh Đức Lập |eBiên soạn
700##|aDương Quốc Hưng |eBiên soạn
700##|aĐoàn Minh Tuấn |eBiên soạn
852##|bKho đọc |jDL.002893
852##|bKho mượn |jML.004099,ML.004100

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.002893 Sẵn có Kho đọc
ML.004099 Sẵn có Kho mượn
ML.004100 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau