Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
56000
Mô tả vật lý :
347tr. ; 21cm
Từ khóa :
Gáy sách :
335.434 6 / M458TR
Lượt lưu thông :
6
LDR01393cam a2200289 a 4500
00129265
00520180509083214.0
008180509b |||||||| ||||||||||||||
020##|c56000 |d5b
0410#|avie
08214|a335.434 6 |bM458TR |214
1001#|aHồ Chí Minh
24510|a120 sắc lệnh quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh / |cNguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn
260##|aH. : |bThanh niên , |c2010
300##|a347tr. ; |c21cm
4900#|aBộ sách Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
520##|aGiới thiệu nội dung các sắc lệnh quan trọng do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, quy định về thiết lập toà án quân sự, thể lệ tổng tuyển cử, tổ chức các đoàn thể luật sư, thuế tiền lãi thương mại, kỹ nghệ, canh nông, lương bổng...
650#7|aPháp luật . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
655#7|2Bộ TK TVQG |aSắc lệnh
7001#|aNguyễn Sông Lam , |etuyển chọn
7000#|aBình Minh , |etuyển chọn
852##|bTV.KD |jDV.023270 |tDV.023270
852##|bTV.KM |jMV.046291 |tMV.046291
852##|bTV.KM |jMV.046292 |tMV.046292
852##|bTV.LC |jLCV.027602 |tLCV.027602
852##|bTV.LC |jLCV.027601 |tLCV.027601

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu nội dung các sắc lệnh quan trọng do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, quy định về thiết lập toà án quân sự, thể lệ tổng tuyển cử, tổ chức các đoàn thể luật sư, thuế tiền lãi thương mại, kỹ nghệ, canh nông, lương bổng... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.027602 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DV.023270 Sẵn có Kho đọc
MV.046291 Sẵn có Kho mượn
MV.046292 Sẵn có Kho mượn
LCV.027601 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 6 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau