Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
55000
Mô tả vật lý :
347tr. ; 21cm
Gáy sách :
335.434 6 / M458TR
Lượt lưu thông :
5
LDR01754cam a2200337 a 4500
00129266
00520180509083512.0
008180509b |||||||| ||||||||||||||
020##|c55000 |d7b
0410#|avie
08214|a335.434 6 |bM458TR |214
1001#|aHồ Chí Minh
24510|a120 bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh / |cTuyển chọn: Nguyễn Sông Lam, Bình Minh
260##|aH. : |bThanh niên , |c2010
300##|a347tr. ; |c21cm
4900#|aBộ sách Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
520##|aGiới thiệu 120 bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Bác Hồ qua đó giúp cho bạn đọc có thể tìm hiểu, nghiên cứu, học tập những giá trị về tư tưởng, đạo đức, nhân cách, lối sống và tình cảm của Bác Hồ đối với đất nước, với Đảng và nhân dân Việt Nam cũng như hiểu thêm về những tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Bác Hồ kinh yêu
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
653##|aHồ Chí Minh--Chủ tịch nước--1890 - 1969
653##|aVăn học
655#7|2Bộ TK TVQG |aDiễn văn
7001#|aNguyễn Sông Lam , |etuyển chọn
7000#|aBình Minh , |etuyển chọn
852##|bTV.KD |jDV.023273 |tDV.023273
852##|bTV.KM |jMV.046297 |tMV.046297
852##|bTV.KM |jMV.046298 |tMV.046298
852##|bTV.LC |jLCV.027609 |tLCV.027609
852##|bTV.LC |jLCV.027610 |tLCV.027610
852##|bTV.LC |jLCV.027611 |tLCV.027611
852##|bTV.LC |jLCV.027612 |tLCV.027612
930##|aLCV.027609

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 120 bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Bác Hồ qua đó giúp cho bạn đọc có thể tìm hiểu, nghiên cứu, học tập những giá trị về tư tưởng, đạo đức, nhân cách, lối sống và tình cảm của Bác Hồ đối với đất nước, với Đảng và nhân dân Việt Nam cũng như hiểu thêm về những tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Bác Hồ kinh yêu ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.023273 Sẵn có Kho đọc
MV.046297 Sẵn có Kho mượn
MV.046298 Sẵn có Kho mượn
LCV.027609 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027610 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027611 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027612 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 5 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 7 Tổng số: 7
thuw viejn caf mau