Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
49000
Mô tả vật lý :
303tr. ; 21cm
Gáy sách :
335.434 6 / M458TR
Lượt lưu thông :
5
LDR01413cam a2200301 a 4500
00129324
00520180504145439.0
008180504b |||||||| ||||||||||||||
020##|c49000 |d5b
0410#|avie
08214|a335.434 6 |bM458TR |214
1001#|aHồ Chí Minh
24510|a120 bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh / |cNguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn
260##|aH. : |bThanh niên , |c2010
300##|a303tr. ; |c21cm
4900#|aBộ sách Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
520##|aGiới thiệu nội dung các bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện quan điểm, tư tưởng của Người về chủ nghĩa cộng sản, chủ quyền lãnh thổ và cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ
650#7|aTư tưởng Hồ Chí Minh . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
655#7|2Bộ TK TVQG |aThư từ
7001#|aNguyễn Sông Lam , |etuyển chọn
7000#|aBình Minh , |etuyển chọn
852##|bTV.KD |jDV.023269 |tDV.023269
852##|bTV.KM |jMV.046289 |tMV.046289
852##|bTV.KM |jMV.046290 |tMV.046290
852##|bTV.LC |jLCV.027599 |tLCV.027599
852##|bTV.LC |jLCV.027600 |tLCV.027600
930##|aLCV.027599

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu nội dung các bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện quan điểm, tư tưởng của Người về chủ nghĩa cộng sản, chủ quyền lãnh thổ và cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.023269 Sẵn có Kho đọc
MV.046289 Sẵn có Kho mượn
MV.046290 Sẵn có Kho mượn
LCV.027600 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027599Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 5 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 4 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau