Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
65000
Mô tả vật lý :
403tr. ; 21cm
Gáy sách :
335.434 6 / M458TR
Lượt lưu thông :
3
LDR01619cam a2200325 a 4500
00129331
00520180509083552.0
008180509b |||||||| ||||||||||||||
020##|c65000 |d7b
0410#|avie
0820#|a335.434 6 |bM458TR
1000#|aHồ Chí Minh
24500|a120 bài báo của chủ tịch Hồ Chí Minh / |cHồ Chí Minh; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn
260##|aH. : |bThanh niên , |c2010
300##|a403tr. ; |c21cm
4900#|aBộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
5203#|aGiới thiệu 120 bài báo của Bác Hồ qua đó giúp cho bạn đọc có thể tìm hiểu, nghiên cứu, học tập những giá trị về tư tưởng, đạo đức, nhân cách, lối sống và tình cảm của Bác Hồ đối với đất nước, với Đảng và nhân dân Việt nam cũng như hiểu thêm về những tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu.
651#0|aViệt Nam
653##|aHồ Chí Minh (1890 - 1969)
653##|a120 bài báo
653##|aBáo chí
7000#|aNguyễn Sông Lam , |etuyển chọn
7000#|aBình Minh , |etuyển chọn
852##|bTV.KD |jDV.023274 |tDV.023274
852##|bTV.KM |jMV.046299 |tMV.046299
852##|bTV.KM |jMV.046300 |tMV.046300
852##|bTV.LC |jLCV.027614 |tLCV.027614
852##|bTV.LC |jLCV.027615 |tLCV.027615
852##|bTV.LC |jLCV.027616 |tLCV.027616
852##|bTV.LC |jLCV.027613 |tLCV.027613

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 120 bài báo của Bác Hồ qua đó giúp cho bạn đọc có thể tìm hiểu, nghiên cứu, học tập những giá trị về tư tưởng, đạo đức, nhân cách, lối sống và tình cảm của Bác Hồ đối với đất nước, với Đảng và nhân dân Việt nam cũng như hiểu thêm về những tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.023274 Sẵn có Kho đọc
MV.046299 Sẵn có Kho mượn
MV.046300 Sẵn có Kho mượn
LCV.027614 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027615 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027616 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.027613Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 6 Tổng số: 7
thuw viejn caf mau