Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
18000
Mô tả vật lý :
187tr. ; 19cm
Từ khóa :
Việt Nam; hidden
Gáy sách :
345.597 / B450L
Lượt lưu thông :
0
LDR00961cam a2200205 a 4500
00129382
00520180904094900.0
008180904b |||||||| ||||||||||||||
020##|c18000 |d1b
0410#|avie
08214|a345.597 |bB450L
1100#|aViệt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
24500|aBộ luật Tố tụng hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
260##|aH. : |bThống kê , |c2007
300##|a187tr. ; |c19cm
520##|aNội dung của bộ luật tố tụng hình sự của Việt Nam: quy định chung, khởi tố, điều tra vụ án hình sự và quyết định việc truy tố, xét xử sơ thẩm, phúc tẩm, thi hành bản án và quyết định của toà án
651#7|aViệt Nam
655#7|aLuật tố tụng hình sự
655#7|aVăn bản pháp luật
852##|bTV.KD |jDV.023853 |tDV.023853

Tóm tắt

13% progress

Nội dung của bộ luật tố tụng hình sự của Việt Nam: quy định chung, khởi tố, điều tra vụ án hình sự và quyết định việc truy tố, xét xử sơ thẩm, phúc tẩm, thi hành bản án và quyết định của toà án ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.023853 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau