Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
43000
Mô tả vật lý :
267tr. ; 21cm
Gáy sách :
398.809 597 / H100N
Lượt lưu thông :
0
LDR01033cam a2200289 a 4500
00129624
00520190315085400.0
008190315b |||||||| ||||||||||||||
020##|c43000 |d4b
0410#|avie
08214|a398.809 597 |bH100N |214
24510|aHà Nội ca dao - ngạn ngữ / |cGiang Quân sưu tầm, biên soạn
260##|aH. : |bQuân đội nhân dân , |c2010
300##|a267tr. ; |c21cm
4900#|aThăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến
504##|aPhụ lục: tr. 253-262. - Thư mục: tr. 263-266
650#7|aVăn học dân gian |2Bộ TK TVQG
650#7|aNgạn ngữ |2Bộ TK TVQG
650#7|aCa dao |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aHà Nội
651#0|aViệt nam
7000#|aGiang Quân , |eSưu tầm, biên soạn
852##|bTV.KD |jDV.024447 |tDV.024447
852##|bTV.KM |jMV.048246 |tMV.048246
852##|bTV.LC |jLCV.028924 |tLCV.028924
852##|bTV.LC |jLCV.028925 |tLCV.028925
930##|aLCV.028924

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.024447 Sẵn có Kho đọc
MV.048246 Sẵn có Kho mượn
LCV.028924 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.028925 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 4 Tổng số: 4
thuw viejn caf mau