Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
32000
Mô tả vật lý :
191tr. ; 21cm
Gáy sách :
959.731 / M458TR
Lượt lưu thông :
1
LDR01214cam a2200277 a 4500
00129900
00520181109092105.0
008181109b |||||||| ||||||||||||||
020##|c32000 |d4b
0410#|avie
08214|a959.731 |bM458TR
1001#|aNguyễn Thái Anh
24510|a100 sự kiện trọng đại về Thăng Long - Hà Nội / |cNguyễn Thái Anh biên soạn
260##|aH. : |bThanh niên , |c2010
300##|a191tr. ; |c21cm
4900#|aThăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến
504##|aThư mục: tr. 191
520##|aKhái quát về lịch sử Thăng Long - Hà Nội thông qua 100 sự kiện trọng đại diễn ra từ thuở An Dương Vương xây Loa Thành tới khi Lý Công Uẩn định đô về Thăng Long và kéo dài đến giai đoạn Hà Nội thời hiện đại
650#7|aLịch sử . . |2Bộ TK TVQG
650#7|aSự kiện . . |2Bộ TK TVQG
651#0|aViệt Nam
852##|bTV.KD |jDV.024393 |tDV.024393
852##|bTV.KM |jMV.048185 |tMV.048185
852##|bTV.LC |jLCV.028813 |tLCV.028813
852##|bTV.LC |jLCV.028814 |tLCV.028814
930##|aLCV.028813

Tóm tắt

13% progress

Khái quát về lịch sử Thăng Long - Hà Nội thông qua 100 sự kiện trọng đại diễn ra từ thuở An Dương Vương xây Loa Thành tới khi Lý Công Uẩn định đô về Thăng Long và kéo dài đến giai đoạn Hà Nội thời hiện đại ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.024393 Sẵn có Kho đọc
MV.048185 Sẵn có Kho mượn
LCV.028813 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.028814Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 3 Tổng số: 4
thuw viejn caf mau