Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Giá tiền:
110000
Mô tả vật lý :
199tr., 4tr. ảnh màu ; 27cm
Gáy sách :
200.959 731 / B102KH
Lượt lưu thông :
0
LDR02069cam a2200373 a 4500
00130076
00520161123045829.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c110000 |d1b
0410#|avie
08214|214 |a200.959 731 |bB102KH
24500|aBách khoa thư Hà Nội |bKỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 1010 - 2010 |cNguyễn Duy Hinh chủ biên, Nguyễn Quốc Tuấn, Đặng Nghiêm Vạn... |nTập 16 |pTín ngưỡng tôn giáo
260##|aH. |bVăn hoá Thông tin ; Viện Nghiên cứu và Phổ biến Kiến thức Bách khoa |c2010
300##|a199tr., 4tr. ảnh màu |c27cm
500##|aĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội
504##|aPhụ lục: tr. 179-193. - Thư mục: tr. 195-196
520##|aGiới thiệu tín ngưỡng truyền thống Thăng Long - Hà Nội tiêu biểu như thờ Vua Hùng, thờ Trời, thành hoàng, các vị thần có công khai phá, lập làng, thờ Tổ sư các nghề, thờ tổ tiên. Lịch sử hình thành và sự phát triển Phật giáo, đạo Công giáo, Đạo Giáo, đạo Tin Lành, đạo Cao Đài ở Hà Nội
650#7|2Bộ TK TVQG |aTôn giáo
650#7|2Bộ TK TVQG |aTín ngưỡng
650##|a17
650##|a17
650##|a17
651#7|2Bộ TK TVQG |aHà Nội
653##|aBách khoa thư
653##|aHà Nội
655#7|2Bộ TK TVQG |aBách khoa thư
7001#|aNguyễn Duy Hinh |eChủ biên
7001#|aNguyễn Gia Quý |eBiên soạn
7001#|aNguyễn Quốc Tuấn |eBiên soạn
7001#|aĐặng Nghiêm Vạn |eBiên soạn
7001#|aPhan Ngọc |eBiên soạn
700##|a1-1
773##|dH. |d2008 |dVăn hoá Thông tin ; Viện Nghiên cứu và Phổ biến kiến thức bách khoa |nĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội |tBách khoa thư Hà Nội |w402839
852##|bKho Tra Cứu |jTC.001780

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu tín ngưỡng truyền thống Thăng Long - Hà Nội tiêu biểu như thờ Vua Hùng, thờ Trời, thành hoàng, các vị thần có công khai phá, lập làng, thờ Tổ sư các nghề, thờ tổ tiên. Lịch sử hình thành và sự phát triển Phật giáo, đạo Công giáo, Đạo Giáo, đạo Tin Lành, đạo Cao Đài ở Hà Nội ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
TC.001780 Sẵn có Kho Tra Cứu
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau