Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
28000
Mô tả vật lý :
155tr. : ảnh, hình vẽ ; 21cm
Gáy sách :
747 / NGH250TH
Lượt lưu thông :
1
LDR01126cam a2200253 a 4500
00130177
00520190315085031.0
008190315b |||||||| ||||||||||||||
020##|c28000 |d5b
0410#|avie
08214|a747 |bNGH250TH
24500|aNghệ thuật chơi tiểu cảnh : |bLàm đẹp cho ngôi nhà của bạn / |cNguyễn Hoàng tổng hợp, biên dịch
260##|aH. : |bVăn hoá Thông tin , |c2008
300##|a155tr. : |bảnh, hình vẽ ; |c21cm
520##|aKhái quát những điều cần biết về tiểu cảnh, phong cách tiểu cảnh vườn, các loại tiểu cảnh và thiết kế tiểu cảnh
650#7|aCây cảnh . . |2Bộ TK TVQG
650#7|aTrang trí nội thất . . |2Bộ TK TVQG
650#7|aNhà cửa . . |2Bộ TK TVQG
7001#|aNguyễn Hoàng , |etổng hợp, biên dịnh
852##|bTV.KD |jDV.024342 |tDV.024342
852##|bTV.KM |jMV.048129 |tMV.048129
852##|bTV.LC |jLCV.028753 |tLCV.028753
852##|bTV.LC |jLCV.028754 |tLCV.028754
852##|bTV.KM |jMV.048130 |tMV.048130

Tóm tắt

13% progress

Khái quát những điều cần biết về tiểu cảnh, phong cách tiểu cảnh vườn, các loại tiểu cảnh và thiết kế tiểu cảnh ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.024342 Sẵn có Kho đọc
MV.048129 Sẵn có Kho mượn
MV.048130 Sẵn có Kho mượn
LCV.028753 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.028754 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau