Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
59000
Mô tả vật lý :
296tr ; 24cm
Gáy sách :
808.88 / M458TR
Lượt lưu thông :
7
LDR01170cam a2200253 a 4500
00130270
00520161123050315.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c59000 |d6b
041##|avie
082##|a808.88 |bM458TR
245##|a100 chuyện kể về những người thành đạt |cAnh Ba, Quốc Vinh, Thùy Linh sưu tầm, biên soạn
260##|aH. |bVăn hóa Thông tin |c2010
300##|a296tr. |c24cm
5203#|aGiới thiệu những câu chuyện về những người thành đạt. con đường thành công của những vĩ nhân, thành công của những con người hết mình vì nghệ thuật và sự thành đạt của con người biết vượt lên số phận
653##|aChuyện kể
653##|aVăn học hiện đại
700##|aAnh Ba |eSưu tầm, biên soạn
700##|aThùy Linh |eSưu tầm, biên soạn
700##|aQuốc Vinh |eSưu tầm, biên soạn
852##|bKho đọc |jDL.003188
852##|bKho mượn |jML.004478,ML.004479
852##|bKho Luân Chuyển |jLCL.001190,LCL.001191
930##|aLCL.001190

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu những câu chuyện về những người thành đạt. con đường thành công của những vĩ nhân, thành công của những con người hết mình vì nghệ thuật và sự thành đạt của con người biết vượt lên số phận ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.003188 Sẵn có Kho đọc
ML.004478 Sẵn có Kho mượn
LCL.001191 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DL.004236 Sẵn có Kho đọc
ML.004479Đang cho mượnKho mượn
LCL.001190Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 7 Đang lưu thông: 2 Sẵn có: 4 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau