Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
50000
Mô tả vật lý :
259tr ; 21cm
Gáy sách :
895.922 334 / NH556C
Lượt lưu thông :
0
LDR00765cam a2200241 a 4500
00130646
00520181023103217.0
008181023b |||||||| ||||||||||||||
020##|c50000
0411#|avie
08210|a895.922 334 |bNH556C
1001#|aGiản Tư Hải
24510|a&"Những con giời leo&" : |bTập truyện trinh thám / |cGiản Tư Hải
260##|aH. : |bVăn học , |c2011
300##|a259tr ; |c21cm
60007|2BTKTVQG
650#7|aTruyện trinh thám . . . . . |2BTKTVQG
650#7|aVăn học hiện đại . . . . . |2BTKTVQG
651#0|aViệt Nam
852##|bTV.KD |jDV.024782 |tDV.024782
852##|bTV.KM |jMV.048577 |tMV.048577
852##|bTV.LC |jLCV.029167 |tLCV.029167
930##|aLCV.029167

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.024782 Sẵn có Kho đọc
MV.048577 Sẵn có Kho mượn
LCV.029167 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau