Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
71000
Mô tả vật lý :
395tr. ; 21cm
Gáy sách :
530.092 / N400B
Lượt lưu thông :
0
LDR00851cam a2200253 a 4500
00130843
00520190315090210.0
008190315b |||||||| ||||||||||||||
020##|c71000 |d3b
0410#|avie
0820#|a530.092 |bN400B
1000#|aSông Lam
24500|aNobel vật lý / |cSông Lam, Minh Khánh, Trịnh Tuấn sưu tầm và biên soạn
260##|aH. : |bThanh Niên , |c2011
300##|a395tr. ; |c21cm
4900#|aDanh nhân Nobel Thế giới
650#7|aDanh nhân thế giới
650#7|aGiải thưởng Nobel
650#7|aVật lý
7000#|aTrịnh Tuấn , |esưu tầm, biên soạn
7000#|aMinh Khánh , |esưu tầm, biên soạn
852##|bTV.KD |jDV.024659 |tDV.024659
852##|bTV.LC |jLCV.029079 |tLCV.029079
852##|bTV.KM |jMV.048449 |tMV.048449

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.024659 Sẵn có Kho đọc
LCV.029079 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.048449 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau