Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
25000
Mô tả vật lý :
151tr. ; 21cm
Gáy sách :
398.209597 / NH556NH
Lượt lưu thông :
1
LDR00951cam a2200253 a 4500
00130904
00520190315085653.0
008190315b |||||||| ||||||||||||||
020##|c25000 |d3b
0410#|avie
0820#|a398.209597 |bNH556NH
24500|aNhững nhân vật thông minh tài trí / |cĐăng Trường, Lê Minh tổng hợp và biên soạn . . . |nTập 3
260##|aH. : |bVăn hóa thông tin , |c2011
300##|a151tr. ; |c21cm
650#7|aTruyện kể
650#7|aViệt Nam
650#7|aVăn học dân gian
7000#|aLê Minh , |eTổng hợp, biên soạn
7000#|aĐăng Trường , |eTổng hợp, biên soạn
7730#|dH. |dVăn hóa Thông tin |d2011 |tNhững nhân vật thông minh tài trí |w73080
852##|bTV.KD |jDV.024626 |tDV.024626
852##|bTV.KM |jMV.048416 |tMV.048416
852##|bTV.LC |jLCV.029053 |tLCV.029053
930##|aLCV.029053

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.024626 Sẵn có Kho đọc
MV.048416 Sẵn có Kho mượn
LCV.029053Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 2 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau