Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
25000
Mô tả vật lý :
155tr. ; 21cm
Gáy sách :
398.2 / NH 556 NH
Lượt lưu thông :
4
LDR00844cam a2200241 a 4500
00130941
00520190315085724.0
008190315b |||||||| ||||||||||||||
020##|c25000 |d3b
0410#|avie
0820#|a398.2 |bNH 556 NH
24500|aNhững nhân vật thông minh tài trí / |cĐăng Trường, Lê Minh tổng hợp và biên soạn . . . |nTập 4
260##|aH. : |bVăn hóa thông tin , |c2011
300##|a155tr. ; |c21cm
650#7|aThế giới
650#7|aTruyện kể
650#7|aVăn học dân gian
7000#|aLê Minh , |eTổng hợp, biên soạn
7000#|aĐăng Trường , |eTổng hợp, biên soạn
852##|bTV.KD |jDV.024627 |tDV.024627
852##|bTV.KM |jMV.048417 |tMV.048417
852##|bTV.LC |jLCV.029054 |tLCV.029054
930##|aLCV.029054

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.024627 Sẵn có Kho đọc
MV.048417 Sẵn có Kho mượn
LCV.029054Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 4 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 2 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau