Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
25000
Mô tả vật lý :
151tr. ; 21cm
Gáy sách :
398.2 / NH556NH
Lượt lưu thông :
0
LDR00949cam a2200253 a 4500
00130947
00520190315085951.0
008190315b |||||||| ||||||||||||||
020##|c25000 |d3b
0410#|avie
0820#|a398.2 |bNH556NH
24500|aNhững nhân vật thông minh tài trí / |cĐăng Trường, Lê Minh tổng hợp và biên soạn . . . |nTập 8
260##|aH. : |bVăn hóa thông tin , |c2011
300##|a151tr. ; |c21cm
650#7|aThế giới
650#7|aTruyện kể
650#7|aVăn học dân gian
7000#|aLê Minh , |eTổng hợp, biên soạn
7000#|aĐăng Trường , |eTổng hợp, biên soạn
7730#|dH. |dVăn hóa Thông tin |d2011 |tNhững nhân vật thông minh tài trí |w73080
852##|bTV.KD |jDV.024633 |tDV.024633
852##|bTV.KM |jMV.048423 |tMV.048423
852##|bTV.LC |jLCV.029060 |tLCV.029060
930##|aLCV.029060

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.024633 Sẵn có Kho đọc
MV.048423 Sẵn có Kho mượn
LCV.029060 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau