Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
37000
Mô tả vật lý :
299tr. : Ảnh ; 21cm
Gáy sách :
005.368 / M457TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01320cam a2200253 a 4500
00131086
00520180804163753.0
008180804b |||||||| ||||||||||||||
020##|c37000 |d3b
0410#|avie
0820#|a005.368 |bM457TR
24500|a101 thủ thuật cao cấp với Linux : |bCác thủ thuật cần thiết cho người sử dụng máy vi tính / |cTrung Kiên, Công Bình biên soạn
260##|aH. : |bHồng đức , |c2008
300##|a299tr. : |bẢnh ; |c21cm
5203#|a101 thủ thuật cao cấp với Linux giúp người đọc: Làm quen với Linux, một số lệnh cơ bản và cách cài đặt của Linux ; Kiến thức hệ điều hành trên máy ảo, tạo máy ảo và cài PR trên máy chủ XP, nhiều hệ điều hành ; Phân tích quá trình cài đặt Redhat Linux 6.2, Việt Nam Linux, tổng quan về RPM, bảo mật trong Linux
650#0|aHệ điều hành
650#0|aChương trình máy tính
650#0|aPhần mềm
7000#|aCông Bình , |ebiên soạn
7000#|aTrung Kiên , |ebiên soạn
852##|bTV.KD |jDV.024856 |tDV.024856
852##|bTV.KM |jMV.048648 |tMV.048648
852##|bTV.LC |jLCV.029208 |tLCV.029208
930##|aLCV.029208

Tóm tắt

13% progress

101 thủ thuật cao cấp với Linux giúp người đọc: Làm quen với Linux, một số lệnh cơ bản và cách cài đặt của Linux ; Kiến thức hệ điều hành trên máy ảo, tạo máy ảo và cài PR trên máy chủ XP, nhiều hệ điều hành ; Phân tích quá trình cài đặt Redhat Linux 6.2, Việt Nam Linux, tổng quan về RPM, bảo mật trong Linux ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.024856 Sẵn có Kho đọc
MV.048648 Sẵn có Kho mượn
LCV.029208 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau