Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
35000
Mô tả vật lý :
184 tr. : minh họa ; 20 cm
Từ khóa :
Gáy sách :
153.9 / M458TR
Lượt lưu thông :
1
LDR00825cam a2200229 a 4500
00131196
00520180821095957.0
008180821b |||||||| ||||||||||||||
020##|c35000 |d3b
040##|aNSTL |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|a153.9 |bM458TR |214
1000#|aMinh Khanh
24510|a100 bài tập rèn luyện trí thông minh - Suy đoán / |cMinh Khanh
260##|aH. : |bThời đại , |c2011
300##|a184 tr. : |bminh họa ; |c20 cm
5203#|aTuyển chọn những câu đố mang tính suy luận giúp rèn luyện khả năng tư duy
650#4|aTrí thông minh |xSuy đoán |xBài tập
852##|bTV.KD |jDV.025224 |tDV.025224
852##|bTV.KM |jMV.049009 |tMV.049009
852##|bTV.LC |jLCV.029574 |tLCV.029574
930##|aLCV.029574

Tóm tắt

13% progress

Tuyển chọn những câu đố mang tính suy luận giúp rèn luyện khả năng tư duy ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.025224 Sẵn có Kho đọc
MV.049009 Sẵn có Kho mượn
LCV.029574 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau