Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
28000
Mô tả vật lý :
144tr. : Hình ảnh, bảng ; 20cm
Từ khóa :
Gáy sách :
153.9 / M458TR
Lượt lưu thông :
2
LDR00947cam a2200229 a 4500
00131263
00520180607105341.0
008180607b |||||||| ||||||||||||||
020##|c28000
0410#|avie
0820#|a153.9 |bM458TR
1000#|aMinh Khanh
24500|a100 bài tập rèn luyện trí thông minh / |cMinh Khanh . . . |nTập 1
260##|aH. : |bThời đại , |c2011
300##|a144tr. : |bHình ảnh, bảng ; |c20cm
5203#|aNhững kiến thức tổng hợp: từ vựng Tiếng Anh, toán học, văn học, ô chữ... là công cụ đắc lực giúp con bạn lĩnh hội được những kiến thức bổ ích để mở mang và phát triển trí não.
653##|aBài tập
653##|aTrí thông minh
653##|aSố
7000#|aMinh Khanh , |eTác giả
852##|bTV.KD |jDV.024750 |tDV.024750
852##|bTV.KM |jMV.048540 |tMV.048540

Tóm tắt

13% progress

Những kiến thức tổng hợp: từ vựng Tiếng Anh, toán học, văn học, ô chữ... là công cụ đắc lực giúp con bạn lĩnh hội được những kiến thức bổ ích để mở mang và phát triển trí não. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.024750 Sẵn có Kho đọc
MV.048540 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau