Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
25000
Mô tả vật lý :
169tr. : ảnh ; 20cm
Gáy sách :
615.8 / M558PH
Lượt lưu thông :
0
LDR01045cam a2200217 a 4500
00131343
00520180531095106.0
008180531b |||||||| ||||||||||||||
020##|c25000 |d1b
0411#|avie
0820#|a615.8 |bM558PH
1001#|aBrealey, Erica
24500|a10 phút giảm Stress / |cErica Brealey; Nguyễn Kim Dân, N. NNT biên dịch
260##|aH. : |bMỹ thuật , |c2008
300##|a169tr. : |bảnh ; |c20cm
5201#|aGiới thiệu các phương pháp giúp bạn đẩy lùi tác động xấu của Stress gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nghề nghiệp và các mối quan hệ và cuộc sống vui vẻ của bạn mà bắt Stress phục vụ bạn theo những cách thức tích cực nếu được kiểm soát là niềm vui sự sáng tạo trong cuộc sống.
6531#|aStress
6531#|aBài tập thể dục
6531#|aPhương pháp
7001#|aErica Brealey , |eTác giả
852##|bTV.KD |jDV.024888 |tDV.024888

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu các phương pháp giúp bạn đẩy lùi tác động xấu của Stress gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nghề nghiệp và các mối quan hệ và cuộc sống vui vẻ của bạn mà bắt Stress phục vụ bạn theo những cách thức tích cực nếu được kiểm soát là niềm vui sự sáng tạo trong cuộc sống. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.024888 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau