Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
32000
Mô tả vật lý :
168tr. : Hình, bảng ; 20cm
Gáy sách :
153.9 / M458TR
Lượt lưu thông :
1
LDR00631cam a2200205 a 4500
00131383
00520180607134823.0
008180607b |||||||| ||||||||||||||
020##|c32000 |d2b
0410#|avie
0820#|a153.9 |bM458TR
1000#|aMinh Khanh
24500|a100 bài tập rèn luyện trí thông minh : |bNgôn ngữ / |cMinh Khanh
260##|aH. : |bThời đại , |c2011
300##|a168tr. : |bHình, bảng ; |c20cm
653##|aNgôn ngữ
653##|aLuyện trí thông minh
653##|aBài học
852##|bTV.KD |jDV.024754 |tDV.024754
852##|bTV.KM |jMV.048544 |tMV.048544

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.024754 Sẵn có Kho đọc
MV.048544 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau