Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
35000
Mô tả vật lý :
184tr. : Hình ; 20cm
Gáy sách :
153.9 / M458TR
Lượt lưu thông :
1
LDR00712cam a2200217 a 4500
00131499
00520180529154019.0
008180529b |||||||| ||||||||||||||
020##|c35000 |d2b
0410#|avie
0820#|a153.9 |bM458TR
1000#|aMinh Khanh
24500|a100 bài tập rèn luyện trí thông minh : |bSuy đoán / |cMinh Khanh
260##|aH. : |bThời đại , |c2011
300##|a184tr. : |bHình ; |c20cm
5203#|aGiới thiệu một số câu đố đễ rèn luyện trí suy đoán
653##|aTrí thông minh
653##|aSuy đoán
653##|aBài tập
852##|bTV.KD |jDV.024753 |tDV.024753
852##|bTV.KM |jMV.048543 |tMV.048543

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu một số câu đố đễ rèn luyện trí suy đoán ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.024753 Sẵn có Kho đọc
MV.048543 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau