Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
35000
Mô tả vật lý :
215tr. : Hình ; 21cm
Từ khóa :
Gáy sách :
294.3 / CH527PH
Lượt lưu thông :
1
LDR01010cam a2200241 a 4500
00131530
00520181011160714.0
008181011b |||||||| ||||||||||||||
020##|c35000 |d3b
0410#|avie
08214|a294.3 |bCH527PH
1000#|aĐoàn Trung Còn
24510|aChuyện phật đời xưa / |cĐoàn Trung Còn ; Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
260##|aH. : |bTôn giáo , |c2011
300##|a215tr. : |bHình ; |c21cm
504##|aThư mục tham khảo: tr.
5203#|aBao gồm những câu chuyện xoay quanh vấn đề luân lí, đạo đức, đức tin, luật nhân quả và các phần giáo lí căn bản như tam quy, ngũ giới... cũng được đề cập đến
650#4|aPhật giáo
650#0|aTruyện kể
7000#|aNguyễn Minh Tiến , |ehiệu đính
852##|bTV.KD |jDV.025318 |tDV.025318
852##|bTV.KM |jMV.048893 |tMV.048893
852##|bTV.LC |jLCV.029458 |tLCV.029458

Tóm tắt

13% progress

Bao gồm những câu chuyện xoay quanh vấn đề luân lí, đạo đức, đức tin, luật nhân quả và các phần giáo lí căn bản như tam quy, ngũ giới... cũng được đề cập đến ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.025318 Sẵn có Kho đọc
MV.048893 Sẵn có Kho mượn
LCV.029458 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau