Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ nhất
Xuất bản :
TP.Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 1999
Giá tiền:
8400
Mô tả vật lý :
106tr ; 21cm
Gáy sách :
3K5H6.3V24 / B101H
Lượt lưu thông :
0
LDR00996cam a2200289 a 4500
0013163
00520161122192255.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c8400 |d3b
041##|avie
084##|a3K5H6.3
084##|aV24 |bB101H
245##|aBác Hồ giữa trái tim trẻ thơ |cNhiều tác giả
250##|aTái bản lần thứ nhất
260##|aTP.Hồ Chí Minh |bNxb Trẻ |c1999
300##|a106tr. |c21cm
5203#|aNhững mẩu chuyện về tình cảm của thanh thiếu niên đối với Bác Hồ và những kỷ niệm về những lần được gặp Bác
653##|aHồ Chí Minh
653##|aThanh thiếu niên
653##|aViệt Nam
700##|aNhiều tác giả |eTác giả
852##|bThư viện |jDV.012005
852##|bKho mượn |jMV.029813
852##|bKho đọc |jDV.012005
920##|aVV2000
920##|a12.005 |abVV2000
920##|ab29.812-13

Tóm tắt

13% progress

Những mẩu chuyện về tình cảm của thanh thiếu niên đối với Bác Hồ và những kỷ niệm về những lần được gặp Bác ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.029812 Sẵn có Kho mượn
MV.029813 Sẵn có Kho mượn
DV.012005 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau