Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
28000
Mô tả vật lý :
142tr : Hình ảnh, bảng ; 20cm
Gáy sách :
153.9 / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR00959cam a2200229 a 4500
00131730
00520161123053639.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c28000
041##|avie
082##|a153.9 |bM458TR
1000#|aMinh Khanh
245##|a100 bài tập rèn luyện trí thông minh |cMinh Khanh |nTập 2 |pSố
260##|aH. |bThời đại |c2011
300##|a142tr. |bHình ảnh, bảng |c20cm
5203#|aNhững kiến thức tổng hợp: từ vựng tiếng Anh, toán học, văn học, ô chữ ...sẽ là công cụ đắc lực giúp con bạn lĩnh hội được những kiến thức bổ ích để mở mang và phát triển trí não
653##|aBài tập
653##|aRèn luyện
653##|aTrí thông minh
700##|aMinh Khanh |eTác giả
852##|bKho đọc |jDV.024750,DV.024751
852##|bKho mượn |jMV.048540,MV.048541

Tóm tắt

13% progress

Những kiến thức tổng hợp: từ vựng tiếng Anh, toán học, văn học, ô chữ ...sẽ là công cụ đắc lực giúp con bạn lĩnh hội được những kiến thức bổ ích để mở mang và phát triển trí não ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.024751 Sẵn có Kho đọc
MV.048541 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau