Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
28000
Mô tả vật lý :
142tr. : minh họa ; 20cm
Từ khóa :
Gáy sách :
153.9 / M458TR
Lượt lưu thông :
1
LDR00757cam a2200217 a 4500
00131757
00520180910150141.0
008180910b |||||||| ||||||||||||||
020##|c28000 |d3b
0410#|avie
08214|a153.9 |bM458TR
1000#|aMinh Khanh
24510|a100 bài tập rèn luyện trí thông minh - Số / |cMinh Khanh . |nTập 2
260##|aH. : |bThời đại , |c2011
300##|a142tr. : |bminh họa ; |c20cm
5203#|aGiới thiệu các bài tập mang tính thách đố giúp rèn luyện suy nghĩ
650#4|aTrí thông minh
650#0|aRèn luyện
852##|bTV.KD |jDV.025225 |tDV.025225
852##|bTV.KM |jMV.049010 |tMV.049010
852##|bTV.LC |jLCV.029575 |tLCV.029575

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu các bài tập mang tính thách đố giúp rèn luyện suy nghĩ ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.025225 Sẵn có Kho đọc
MV.049010 Sẵn có Kho mượn
LCV.029575Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 2 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau