Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
In lần thứ 15
Xuất bản :
Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Trẻ, 2009
Giá tiền:
34000
Mô tả vật lý :
273tr ; 18cm
Gáy sách :
895.922 3 / B515CH
Lượt lưu thông :
4
LDR00674cam a2200217 a 4500
00131812
00520161123053828.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c34000 |d4b
041##|avie
082##|a895.922 3 |bB515CH
100##|aNguyễn Nhật Ánh
245##|aBuổi chiều Windows |bTruyện dài |cNguyễn Nhật Ánh
250##|aIn lần thứ 15
260##|aTp.Hồ Chí Minh |bNxb.Trẻ |c2009
300##|a273tr. |c18cm
700##|aNguyễn Nhật ánh
852##|bKho mượn |jMN.001795
852##|bKho Luân Chuyển |jLCN.000624,LCN.000625
852##|bKho đọc |jDN.000544
930##|aLCN.000624

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DN.000544 Sẵn có Kho đọc
MN.001795 Sẵn có Kho mượn
LCN.000625Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCN.000624Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 4 Đang lưu thông: 2 Sẵn có: 2 Tổng số: 4
thuw viejn caf mau