Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
32000
Mô tả vật lý :
168 tr. : minh họa ; 20 cm
Gáy sách :
153.9 / M458TR
Lượt lưu thông :
1
LDR00854cam a2200229 a 4500
00131822
00520180821094420.0
008180821b |||||||| ||||||||||||||
020##|c32000 |d3b
040##|aNSTL |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|a153.9 |bM458TR |214
1000#|aMinh Khanh
24510|a100 bài tập rèn luyện trí thông minh - Ngôn ngữ / |cMinh Khanh
260##|aH. : |bThời đại , |c2011
300##|a168 tr. : |bminh họa ; |c20 cm
5203#|aGiới thiệu các bài tập tìm chữ, đoán chữ giúp rèn luyện khả năng phát triển ngôn ngữ
650#4|aTrí thông minh |xRèn luyện |xNgôn ngữ
852##|bTV.KD |jDV.025151 |tDV.025151
852##|bTV.KM |jMV.048936 |tMV.048936
852##|bTV.LC |jLCV.029501 |tLCV.029501
930##|aLCV.029501

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu các bài tập tìm chữ, đoán chữ giúp rèn luyện khả năng phát triển ngôn ngữ ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.025151 Sẵn có Kho đọc
MV.048936 Sẵn có Kho mượn
LCV.029501Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 2 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau