Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
77000
Mô tả vật lý :
427tr. ; 21cm
Gáy sách :
808.830 08 / M458TR
Lượt lưu thông :
4
LDR00897cam a2200265 a 4500
00131899
00520181109092247.0
008181109b |||||||| ||||||||||||||
020##|c77000 |d3b
0410#|avie
08214|a808.830 08 |bM458TR |214
24500|a100 truyện ngắn kinh điển thế giới / |cSông Lam...[và những người khác] tuyển chọn . . |nTập 4
260##|aH. : |bThanh niên , |c2011
300##|a427tr. ; |c21cm
650#4|aVăn học
650#0|aThế giới
650#0|aTruyện ngắn
7000#|aSông Lam , |etuyển chọn
7000#|aP Kiên , |etuyển chọn
7000#|aBình Minh , |etuyển chọn
7000#|aThụy An , |etuyển chọn
852##|bTV.KD |jDV.025002 |tDV.025002
852##|bTV.KM |jMV.048757 |tMV.048757
852##|bTV.LC |jLCV.029324 |tLCV.029324
930##|aLCV.029324

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.025002 Sẵn có Kho đọc
MV.048757 Sẵn có Kho mượn
LCV.029324Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 4 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 2 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau