Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
46000
Mô tả vật lý :
275 tr. ; 21 cm
Gáy sách :
813 / T306G
Lượt lưu thông :
2
LDR00904cam a2200253 a 4500
00131946
00520190119084441.0
008190119b |||||||| ||||||||||||||
020##|c46000 |d3b
0411#|avie
08214|a813 |bT306G
1001#|aLondon, Jack |d1876-1916
24510|aTiếng gọi nơi hoang dã / |cJack London ; Mạnh Chương, Nguyễn Công Ái, Vũ Tuấn Phương người dịch
260##|aH. : |bVăn học , |c2011
300##|a275 tr. ; |c21 cm
520##|3#
650#4|aVăn học nước ngoài |xTruyện ngắn |zMỹ
7000#|aMạnh Chương , |engười dịch
7000#|aNguyễn Công Ái , |engười dịch
7000#|aVũ Tuấn Phương , |engười dịch
852##|bTV.KD |jDV.025075 |tDV.025075
852##|bTV.KM |jMV.048830 |tMV.048830
852##|bTV.LC |jLCV.029395 |tLCV.029395
930##|aLCV.029395

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.025075 Sẵn có Kho đọc
MV.048830 Sẵn có Kho mượn
LCV.029395Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 2 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau