Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
53000
Mô tả vật lý :
308tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.922 34 / V100S
Lượt lưu thông :
0
LDR00707cam a2200241 a 4500
00132120
00520181023103616.0
008181023b |||||||| ||||||||||||||
020##|c53000 |d3b
0411#|avie
08214|a895.922 34 |bV100S |214
1001#|aĐoàn Lê
24510|a...và sex : |bTập truyện ngắn / |cĐoàn Lê
260##|aH. : |bThanh niên , |c2010
300##|a308tr. ; |c21cm
650#4|aVăn học hiện đại
651#0|aViệt Nam
653##|aThế kỷ 21
655#7|aTruyện ngắn
852##|bTV.KD |jDV.024985 |tDV.024985
852##|bTV.KM |jMV.048740 |tMV.048740
852##|bTV.LC |jLCV.029307 |tLCV.029307
930##|aLCV.029307

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.024985 Sẵn có Kho đọc
MV.048740 Sẵn có Kho mượn
LCV.029307 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau