Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
0,30
Mô tả vật lý :
63tr. ; 19cm
Gáy sách :
379.4 / B108T379.4(069)
Lượt lưu thông :
0
LDR00595cam a2200205 a 4500
0013215
00520180712081213.0
008180712b |||||||| ||||||||||||||
020##|c0,30 |d1b
0410#|avie
0820#|a379.4 |bB108T
084##|a379.4(069)
1000#|aHoàng Hưng
24500|aBảo tàng xã : |bSách hướng dẫn nghiệp vụ / |cHoàng Hưng
260##|aH. : |bVăn hoá nghệ thuật , |c1962
300##|a63tr. ; |c19cm
650#0|aBảo tàng
650#0|aHoạt động văn hóa
653##|aXã
852##|bTV.KD |jDV.001578 |tDV.001578

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.001578 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau