Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ , 2011
Giá tiền:
25000
Mô tả vật lý :
127tr. ; 19cm
Gáy sách :
793.8 / A108TH
Lượt lưu thông :
4
LDR01131cam a2200265 a 4500
00132404
00520171129101407.0
008171129b |||||||| ||||||||||||||
020##|c25000 |d3b
0410#|avie
0820#|a793.8 |bA108TH
1000#|aNguyễn Hạnh
24500|aẢo thuật vui . |nTập 5 / |cNguyễn Hạnh, Nguyễn Duy Linh, Nguyễn Hải Linh
260##|aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ , |c2011
300##|a127tr. ; |c19cm
4900#|aTủ sách kỹ năng hoạt động thanh thiếu niên
5203#|aGiới thiệu và hướng dẫn cụ thể cách thực hiện các màn ảo thuật với điếu thuốc lá, nhẫn, bài... và một số đạo cụ đơn giản khác, có kèm theo hình ảnh minh hoạ
650#7|2Trò chơi
653##|aẢo thuật
653##|aSinh hoạt trong nhà
7000#|aNguyễn Duy Linh , |eTác giả
7000#|aNguyễn Hải Linh , |eTác giả
852##|bTV.KD |jDV.025279 |tDV.025279
852##|bTV.KM |jMV.049064 |tMV.049064
852##|bTV.LC |jLCV.029629 |tLCV.029629

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu và hướng dẫn cụ thể cách thực hiện các màn ảo thuật với điếu thuốc lá, nhẫn, bài... và một số đạo cụ đơn giản khác, có kèm theo hình ảnh minh hoạ ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.025279 Sẵn có Kho đọc
MV.049064 Sẵn có Kho mượn
LCV.029629Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 4 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 2 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau