Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
80000
Mô tả vật lý :
403tr ; 24cm
Gáy sách :
158 / B100M
Lượt lưu thông :
15
LDR00981cam a2200217 a 4500
00132576
00520161123055533.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c80000 |d3b
041##|avie
082##|a158 |bB100M
245##|a36 mưu kế và thuật xử thế |bKho tàng trí tuệ kiệt xuất của người xưa kinh điển về chiến lược và chỉ huy quân sự |cNhiều tác giả; Cổ Đôc Thư giới thiệu
260##|aH. |bVăn hóa Thông tin |c2011
300##|a403tr. |c24cm
5203#|aBao gồm 36 mưu kế và xử thế dùng trong thương trường, chiến trường: Dùng mưu trí để giành chiến thắng chứ không dùng sức.
653##|aNghệ thuật ứng xử
653##|aTâm lí học xã hội
653##|aTâm lí học.
700##|aNhiều tác giả
852##|bKho đọc |jDL.003720
852##|bKho mượn |jML.004857,ML.004858

Tóm tắt

13% progress

Bao gồm 36 mưu kế và xử thế dùng trong thương trường, chiến trường: Dùng mưu trí để giành chiến thắng chứ không dùng sức. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.003720 Sẵn có Kho đọc
ML.004857 Sẵn có Kho mượn
ML.004858 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 15 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau