Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Thanh Hóa: Nxb. Thanh Hóa, 2009
Mô tả vật lý :
287tr ; 19cm
Gáy sách :
895.1 / H103NG
Lượt lưu thông :
1
LDR00607cam a2200205 a 4500
00132815
00520161123060027.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|d1b
0410#|avie
08210|a895.1 |bH103NG
1001#|aNgọa Long Sinh
24510|aHải ngoại tam ma |bTập 3 |cNgọa Long Sinh
260##|aThanh Hóa |bNxb. Thanh Hóa |c2009
300##|a287tr. |c19cm
650#7|2BTKTVQG |aTruyện kiếm hiệp
650#7|2BTKTVQG |aVăn học hiện đại
651#7|2BTKTVQG |aTrung Quốc
653##|aTrung Quốc
852##|bKho Mượn |jMV.049196

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.049196Đang cho mượnKho mượn
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 0 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau