Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
25000
Mô tả vật lý :
157 tr ; 18cm
Gáy sách :
910.2 / B112K
Lượt lưu thông :
5
LDR01141cam a2200229 a 4500
00132905
00520161123060219.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c25000 |d6b
041##|avie
082##|a910.2 |bB112K
245##|a7 kỳ quan thế giới mới |cNhiều tác giả
260##|aH. |bGiao thông vận tải |c2007
300##|a157 tr. |c18cm
5203#|a7 kỳ quan thế giới mới sẽ đưa bạn đến tham quan các công trình để được thấy những &" tác phẩm&" kết tinh từ sự tài hoa của bàn tay con người, sự thông thái của khối óc và sự thần tình của lịch sử. Không chỉ vững vàng trong sương gió thiên nhiên, bền bỉ với thời gian mà còn tọa lạc trong lòng người với những ấn tượng đẹp
650##|aDi tích
650##|aKỳ quan thế giới
650##|aĐịa danh
700##|aNhiều tác giả
852##|bKho Luân Chuyển |jLCN.000650,LCN.000651,LCN.000652
852##|bKho mượn |jMN.001814,MN.001815
930##|aLCN.000650

Tóm tắt

13% progress

7 kỳ quan thế giới mới sẽ đưa bạn đến tham quan các công trình để được thấy những " tác phẩm" kết tinh từ sự tài hoa của bàn tay con người, sự thông thái của khối óc và sự thần tình của lịch sử. Không chỉ vững vàng trong sương gió thiên nhiên, bền bỉ với thời gian mà còn tọa lạc trong lòng người với những ấn tượng đẹp ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DN.000558 Sẵn có Kho đọc
MN.001814 Sẵn có Kho mượn
MN.001815 Sẵn có Kho mượn
LCN.000650 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCN.000652 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCN.000651Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 5 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 5 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau