Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
13000
Mô tả vật lý :
111tr : hình vẽ ; 24cm
Từ khóa :
Gáy sách :
515 / GI108TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01191cam a2200253 a 4500
00133031
00520161123060505.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c13000 |d1b
0410#|avie
08214|214 |a515 |bGI108TR
1001#|aNguyễn Hoàng
24510|aGiáo trình không gian mêtric |bCơ sở giải tích : Sách dùng cho hệ đào tạo từ xa |cNguyễn Hoàng
260##|aHuế |bĐại học Huế |c2019
300##|a111tr. |bhình vẽ |c24cm
500##|aĐTTS ghi: Đại học Huế. Trung tâm Đào tạo từ xa
504##|aThư mục: tr. 110
520##|aGiới thiệu các kiến thức cơ bản, kèm theo các bài tập sau mỗi phần về các tính chất của tập hợp số thực R, không gian mêtric với các khái niệm tệp mở, tệp đóng, ánh xạ liên tục, không gian mêtric đầy đủ, không gian compact...
650#7|2Bộ TK TVQG |aKhông gian Metric
650##|a17
653##|aGiáo trình
655#7|2Bộ TK TVQG |aGiáo trình
700##|aNguyễn Hoàng |eTác giả
852##|bKho mượn |jML.005120

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu các kiến thức cơ bản, kèm theo các bài tập sau mỗi phần về các tính chất của tập hợp số thực R, không gian mêtric với các khái niệm tệp mở, tệp đóng, ánh xạ liên tục, không gian mêtric đầy đủ, không gian compact... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.005120 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau