Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
22000
Mô tả vật lý :
95tr : hình vẽ ; 21cm
Gáy sách :
658.8 / M558B
Lượt lưu thông :
0
LDR01429cam a2200289 a 4500
00133454
00520161206154024.0
008161206b |||||||| ||||||||||||||
0202#|c22000
0411#|avie |heng
08214|a658.8 |bM558B |214
1001#|aFailla, Don
24510|a10 bài học trên chiếc khăn ăn |bCơ sở tối thiểu của thành công / |cDon Failla ; Nguyễn Thuỳ Dương dịch ; Văn bản, minh họa: Dennis S. Golden
2601#|aH |bVăn hoá Thông tin |c2010
3002#|a95tr |bhình vẽ |c21cm
4902#|aTủ sách chuyên nghiệp kinh doanh theo mạng
5201#|aGiới thiệu 10 bài học tối thiểu về tạo lập và phát triển doanh nghiệp để dẫn tới thành công trong kinh doanh dạng nhiều tầng (Multi-level Marketing) - một trong các phương pháp bán hàng hiện đại và phát triển nhất trong kinh doanh mạng
650#7|aThương mại điện tử |2Bộ TK TVQG
650#7|aKinh doanh |2Bộ TK TVQG
650#7|aBí quyết thành công |2Bộ TK TVQG
650##|a17
650#7|aDoanh nghiệp |2Bộ TK TVQG
650#7|aTiếp thị |2Bộ TK TVQG
650#7|aBán hàng |2Bộ TK TVQG
7001#|aGolden, Dennis S |eVăn bản, minh họa
7001#|aNguyễn Thuỳ Dương |eDịch
852##|bTV.KM |jMV.049835 |tMV.049835

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 10 bài học tối thiểu về tạo lập và phát triển doanh nghiệp để dẫn tới thành công trong kinh doanh dạng nhiều tầng (Multi-level Marketing) - một trong các phương pháp bán hàng hiện đại và phát triển nhất trong kinh doanh mạng ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.049835 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau