Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
30000
Mô tả vật lý :
224tr. ; 19cm
Gáy sách :
345.597 / B450L
Lượt lưu thông :
0
LDR01219cam a2200229 a 4500
00134048
00520180103090047.0
008180103b |||||||| ||||||||||||||
020##|c30000 |d1b
0410#|avie
08214|a345.597 |bB450L
1101#|aViệt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
24510|aBộ luật Tố tụng hình sự
260##|aH. : |bHồng Đức , |c2009
300##|a224tr. ; |c19cm
520##|aTrình bày toàn văn nội dung bộ luật tố tụng hình sự được quốc hội thông qua 2003, bao gồm 346 điều, với các mục: qui định chung, khởi tố, điều tra vụ án hình sự và quyết định truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, thi hành án và quyết định của toà án, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật...
650#7|aPháp luật |2Bộ TK TVQG
650#7|aLuật tố tụng hình sự |2Bộ TK TVQG
650#7|aBộ luật |2Bộ TK TVQG
653##|a2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
653##|a2Bộ TK TVQG |aVăn bản pháp luật
852##|bTV.KD |jDV.026757 |tDV.026757

Tóm tắt

13% progress

Trình bày toàn văn nội dung bộ luật tố tụng hình sự được quốc hội thông qua 2003, bao gồm 346 điều, với các mục: qui định chung, khởi tố, điều tra vụ án hình sự và quyết định truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, thi hành án và quyết định của toà án, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.026757 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau