Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
25000
Mô tả vật lý :
287tr. ; 19cm
Từ khóa :
Gáy sách :
345.597 / B450L
Lượt lưu thông :
0
LDR00959cam a2200205 a 4500
00134146
00520180831141009.0
008180831b |||||||| ||||||||||||||
020##|c25000 |d1b
0410#|avie
08214|a345.597 |bB450L |214
1101#|aViệt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh
24510|aBộ luật Hình sự : |bĐược sửa đổi, bổ sung năm 2009
260##|aH. : |bTư pháp , |c2009
300##|a287tr. ; |c19cm
520##|aGiới thiệu bộ luật hình sự được sửa đổi, bổ sung năm 2009: hiệu lực của bộ luật, tội phạm, hình phạt, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm, quyết định hình phạt...
650#7|aLuật hình sự . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
655#7|2Bộ TK TVQG |aVăn bản pháp luật
852##|bTV.KD |jDV.026786 |tDV.026786

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu bộ luật hình sự được sửa đổi, bổ sung năm 2009: hiệu lực của bộ luật, tội phạm, hình phạt, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm, quyết định hình phạt... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.026786 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau