Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
18000
Mô tả vật lý :
207tr ; 19cm
Gáy sách :
3K5H6V24 / B101H
Lượt lưu thông :
0
LDR00527cam a2200181 a 4500
0013445
00520161122192916.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c18000 |d1b
041##|avie
084##|a3K5H6
084##|aV24 |bB101H
245##|aBác hồ với chiến sĩ cảnh vệ |bHồi ký |cNhiều tác giả
260##|aH. |bCông an nhân dân |c2000
300##|a207tr. |c19cm
700##|eTác giả
700##|aNhiều tác giả |eTác giả
852##|bKho đọc |jDV.013128

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.013128 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau