Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
58000
Mô tả vật lý :
363tr. ; 22cm
Gáy sách :
294.3 / B112Đ
Lượt lưu thông :
0
LDR01104cam a2200229 a 4500
00134963
00520180802093431.0
008180802b |||||||| ||||||||||||||
020##|c58000 |d1b
0411#|avie |husa
08214|a294.3 |bB112Đ
1001#|aThurman, Robert
24510|a7 đức tính sống đời thiện lành / |cRobert Thurman ; Nguyễn Kim Dân dịch
260##|aHuế : |bNxb. Thuận Hoá , |c2008
300##|a363tr. ; |c22cm
520##|aGiới thiệu bảy đức tính nhà Phật để kiến tạo lại thân thể và trí tuệ, nhằm giảm bớt kết quả xấu, thu được kết quả tốt lành cho cuộc sống, nhận biết được vị trí của mình và hướng dẫn cách để có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc
650#7|aĐạo Phật . |2Bộ TK TVQG
650#7|aGiáo lí . |2Bộ TK TVQG
650#7|aCuộc sống . |2Bộ TK TVQG
650#7|aHạnh phúc . |2Bộ TK TVQG
7001#|aNguyễn Kim Dân , |edịch
852##|bTV.KD |jDV.026213 |tDV.026213

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu bảy đức tính nhà Phật để kiến tạo lại thân thể và trí tuệ, nhằm giảm bớt kết quả xấu, thu được kết quả tốt lành cho cuộc sống, nhận biết được vị trí của mình và hướng dẫn cách để có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.026213 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau