Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
10đ
Mô tả vật lý :
109tr ; 19cm
Gáy sách :
808.8 / A107TH
Lượt lưu thông :
0
LDR00668cam a2200205 a 4500
00136115
00520200609161350.0
008200609b |||||||| ||||||||||||||
020##|c10đ |d2b
0410#|avie
0820#|a808.8 |bA107TH
24510|aAnh thợ xay vui tính : |bDân ca và thơ dân gian một số nước trên thế giới / |cThái Bá Tân dịch
260##|aH. : |bTác phẩm mới , |c1984
300##|a109tr ; |c19cm
541##|aTỦ SÁCH QUÂN PHONG
653##|aThế giới
653##|aThơ
653##|aVăn học hiện đại
7001#|aThái Bá Tân , |edịch
852##|bTV.KD |jDV.001259 |tDV.001259

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.001259 Sẵn có Kho đọc
SBT.001212 Sẵn có Kho sách biếu tặng
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau