Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
45000
Mô tả vật lý :
263tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.922 34 / M458TR
Lượt lưu thông :
12
LDR01378cam a2200301 a 4500
00136414
00520190226142349.0
008190226b |||||||| ||||||||||||||
020##|c45000 |d6b
0410#|avie
08214|a895.922 34 |bM458TR
1001#|aLưu Diệp
24510|a100 câu chuyện triết lý gợi mở cuộc sống / |cLưu Diệp; Bội Bội, Kiến Văn dịch
2460#|aMột trăm câu chuyện triết lý gợi mở cuộc sống
260##|aH. : |bVăn hóa thông tin , |c2011
300##|a263tr. ; |c21cm
520##|aGồm 100 câu chuyện thâm thúy thông qua những giai thoại, điển cố, ngụ ngôn,...Mỗi câu chuyện hàm ý một triết lý nhân sinh, gợi mở cho chúng ta con đường tu dưỡng đạo đức, cách đối nhân xử thế cũng như cách vượt qua những khó khăn trong đời.
653##|aTruyện kể
653##|aCuộc sống
653##|aTriết lí
7000#|aBội Bội , |edịch
7000#|aKiến Văn , |edịch
852##|bTV.KD |jDV.022900 |tDV.022900
852##|bTV.KM |jMV.045636 |tMV.045636
852##|bTV.KM |jMV.045637 |tMV.045637
852##|bTV.LC |jLCV.026900 |tLCV.026900
852##|bTV.LC |jLCV.026902 |tLCV.026902
852##|bTV.LC |jLCV.026901 |tLCV.026901

Tóm tắt

13% progress

Gồm 100 câu chuyện thâm thúy thông qua những giai thoại, điển cố, ngụ ngôn,...Mỗi câu chuyện hàm ý một triết lý nhân sinh, gợi mở cho chúng ta con đường tu dưỡng đạo đức, cách đối nhân xử thế cũng như cách vượt qua những khó khăn trong đời. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.022900 Sẵn có Kho đọc
MV.045637 Sẵn có Kho mượn
LCV.026900 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.026902 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.045636Đang cho mượnKho mượn
LCV.026901Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 12 Đang lưu thông: 2 Sẵn có: 4 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau