Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
19000
Mô tả vật lý :
171tr ; 19cm
Gáy sách :
895.922 1 / M458TR
Lượt lưu thông :
1
LDR00664cam a2200217 a 4500
00136933
00520161123072708.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c19000 |d1b
041##|avie
082##|a895.922 1 |bM458TR
245##|a100 bài thơ tình |cThuý Toàn dịch
260##|aH. |bVăn hóa Thông tin |c2006
300##|a171tr. |c19cm
653##|aVăn học hiện đại
653##|aThế giới
653##|aThơ tình
700##|aThuý Toàn |edịch
852##|bKho Luân Chuyển |jLCV.020819,LCV.020820,LCV.020821,LCV.020822
852##|bKho đọc |jDV.018501
852##|bKho mượn |jMV.044425

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.044425 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau