Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
15000
Mô tả vật lý :
150tr. ; 19cm
Từ khóa :
Gáy sách :
615.8 / M458TR
Lượt lưu thông :
3
LDR00737cam a2200241 a 4500
00137447
00520191029155225.0
008191029b |||||||| ||||||||||||||
020##|c15000 |d3b
0410#|avie
08214|a615.8 |bM458TR
1000#|aLê Nguyệt Nga
24500|a100 cách chữa bệnh chứng hàn / |cLê Nguyệt Nga, Nguyễn Cúc Hoa...
260##|aH. : |bY học , |c2002
300##|a150tr. ; |c19cm
4900#|aTủ sách y học thực hành
653##|aHàn
653##|aChữa bệnh
7000#|aNguyễn Cúc Hoa
852##|bTV.KD |jDV.027384 |tDV.027384
852##|bTV.KM |jMV.050545 |tMV.050545
852##|bTV.LC |jLCV.030573 |tLCV.030573
930##|aLCV.030573

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.027384 Sẵn có Kho đọc
MV.050545 Sẵn có Kho mượn
LCV.030573Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 2 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau