Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
38000
Mô tả vật lý :
191tr. ; 21cm
Gáy sách :
959.704 092 / A107H
Lượt lưu thông :
1
LDR01138cam a2200277 a 4500
00137469
00520191021144941.0
008191021b |||||||| ||||||||||||||
020##|c38000 |d3b
0410#|avie
08214|a959.704 092 |bA107H
24500|aAnh hùng Nguyễn Văn Trỗi : |bNhững bài viết về anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi / |cNhiều tác giả
260##|aH. : |bThanh niên , |c2012
300##|a191tr. ; |c21cm
4900#|aTấm gương tuổi trẻ Việt Nam
5203#|aBao gồm các bài viết về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi; những đóng góp to lớn cho sự nghiệp Cách mạng, xứng đáng là tấm gương, lý tưởng sống cho thanh niên Việt Nam
650#7|a(1940-1964) . |2Nguyễn Văn Trỗi
651#0|aViệt Nam
653##|aSự nghiệp
653##|aBài viết
653##|aTiểu sử
7000#|aNhiều tác giả
852##|bTV.KD |jDV.027195 |tDV.027195
852##|bTV.KM |jMV.050387 |tMV.050387
852##|bTV.LC |jLCV.030392 |tLCV.030392
930##|aLCV.030392

Tóm tắt

13% progress

Bao gồm các bài viết về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi; những đóng góp to lớn cho sự nghiệp Cách mạng, xứng đáng là tấm gương, lý tưởng sống cho thanh niên Việt Nam ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.027195 Sẵn có Kho đọc
MV.050387 Sẵn có Kho mượn
LCV.030392 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau