Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
62000
Mô tả vật lý :
342tr. ; 21cm
Gáy sách :
959.700 92 / M558V
Lượt lưu thông :
2
LDR00997cam a2200253 a 4500
00137593
00520180920100642.0
008180920b |||||||| ||||||||||||||
020##|c62000 |d3b
0410#|avie
08214|a959.700 92 |bM558V
1001#|aĐặng Việt Thủy
24510|a10 vị hoàng đế Việt Nam tiêu biểu / |cĐặng Việt Thủy
260##|aH. : |bQuân đội Nhân dân , |c2011
300##|a342tr. ; |c21cm
520##|aGiới thiệu những tư liệu cơ bản, chân thực sinh động, rõ ràng và đầy đủ về chân dung, hoàn cảnh lịch sử cũng như sự nghiệp vẻ vang của 10 vị hoàng đế Việt Nam
650#0|aVua
650#0|aNhân vật lịch sử
650#0|aHoàng đế tiêu biểu
651#0|aViệt Nam
852##|bTV.KD |jDV.027233 |tDV.027233
852##|bTV.KM |jMV.050425 |tMV.050425
852##|bTV.LC |jLCV.030430 |tLCV.030430
930##|aLCV.030430

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu những tư liệu cơ bản, chân thực sinh động, rõ ràng và đầy đủ về chân dung, hoàn cảnh lịch sử cũng như sự nghiệp vẻ vang của 10 vị hoàng đế Việt Nam ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.027233 Sẵn có Kho đọc
MV.050425 Sẵn có Kho mượn
LCV.030430 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau