Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
429tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.922 4 / S111M
Lượt lưu thông :
0
LDR00643cam a2200217 a 4500
00138025
00520181105141100.0
008181105b |||||||| ||||||||||||||
020##|d2b
0410#|avie
0820#|a895.922 4 |bS111M
24500|a65 Nguyễn Du tiểu luận và phê bình / |cNhiều tác giả
260##|aH. : |bHội nhà văn , |c2012
300##|a429tr. ; |c21cm
650#0|aVăn học hiện đại
650#0|aTiểu luận
650#0|aPhê bình
651#0|aViệt Nam
7000#|aNhiều tác giả
852##|bTV.KM |jMV.050565 |tMV.050565
852##|bTV.KD |jDV.027467 |tDV.027467

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.050565 Sẵn có Kho mượn
DV.027467 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau