Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
50000
Mô tả vật lý :
247tr. ; 21cm
Gáy sách :
320.109 597 / T406C
Lượt lưu thông :
7
LDR01146cam a2200289 a 4500
00138453
00520191022095946.0
008191022b |||||||| ||||||||||||||
020##|c50000 |d3b
0410#|avie
08214|a320.109 597 |bT406C |214
24500|aToàn cảnh biển đảo Việt Nam / |cSông Lam, Thái Quỳnh tuyển chọn
260##|aH. : |bThanh niên , |c2012
300##|a247tr. ; |c21cm
4901#|aChủ quyền biển đảo Việt Nam
520##|aCung cấp những cứ liệu lịch sử nhằm khẳng định chủ quyền lãnh hải, những phát biểu về chủ quyền lãnh hải và giới thiệu tổng quan về các đảo, quần đảo tiêu biểu ở Việt Nam
6530#|aĐảo
6530#|aChủ quyền
6530#|aBiển
6530#|aViệt Nam
6530#|aLịch sử
7000#|aSông Lam , |eTuyển chọn
7000#|aThái Quỳnh , |eTuyển chọn
852##|bTV.KD |jDV.027319 |tDV.027319
852##|bTV.KM |jMV.050511 |tMV.050511
852##|bTV.LC |jLCV.030516 |tLCV.030516
930##|aLCV.030516

Tóm tắt

13% progress

Cung cấp những cứ liệu lịch sử nhằm khẳng định chủ quyền lãnh hải, những phát biểu về chủ quyền lãnh hải và giới thiệu tổng quan về các đảo, quần đảo tiêu biểu ở Việt Nam ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.027319 Sẵn có Kho đọc
MV.050511 Sẵn có Kho mượn
LCV.030516 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 7 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau